Oznamy

  • Farské oznamy 13.-19.3.2023 – 3. pôstna nedeľa A (PDF)
  • FIO BANKA: SK15 8330 0000 0024 0193 5842 na kostol a podporu farnosti
  • V piatok sa budú modliť rodiny krížovú cestu  o 17:15. Zraz prosím o 10 minút skôr.
  • Misia de Paul – spoločenstvo pri kostole sv.Alžbety pod vedením vincentínov, ktorí navštevujú chudobných v našom meste, vás prosia o pomoc zbierkou trvanlivých potravín. Košík sv.Alžbety s informáciami  je v predsieni. Prosíme o modlitbu za chudobných a ďakujeme za vašu štedrosť.
  • Prosím skupinu č.3 o upratanie nášho kostola.
  • Prosím tých, ktorí chcete darovať 2% z vašich daní pre našu farnosť vezmite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov v predsieni alebo stiahnite z našej stránky – Tlačivo na darovanie 2%
  • Človek má právo POZERAŤ na druhého ZHORA len vtedy, keď MU CHCE POMOCŤ VSTAŤ. /Gabriel García Márquez

Juraj Adamkovič, farár

Staršie farské oznamy