Oznamy

Koledovanie Dobrá novina

26. ročník Dobrej noviny je venovaný Ugande a hlavnou témou je „Aj mama chodí do školy“. Spájajú sa v ňom dva silné momenty – význam rodiny a potreba vzdelávania. Vaše príspevky budú venované podpore matiek žijúcich v Ugande.

Ľubovoľnú sumu môžete posielať na číslo účtu Dobrej noviny – IBAN SK77 1100 0000 0029 4045 7894.
Dôležitým údajom je variabilný symbol – 2012100356, ktorý prosím uveďte pri platbe.

Farské oznamy

  • Farské oznamy 18.-24.1.2021 – 2.nedeľa v cezročnom období „B“ (PDF)
  • Príspevky na kostol a činnosť farnosti: Slov. sporiteľňa IBAN: SK79 0900 0000 0003 0560 8236.
  • Pekne Vás prosím o pomoc pri zbieraní sa na ozvučenie a pri hľadaní sponzorov.
  • Máme nové čísla Rebrík, Slovo medzi nami, Duchovný pohľad, farský a manželský kalendár, ktoré si môžete pri prechádzke do prírody prísť vziať.

Juraj Adamkovič, farár

Staršie farské oznamy

 

 

 


 

 

 

 

 

Predišiel nás do večnosti


So smútkom a nádejou na večný život si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 8. januára 2018 nás v neskorých večerných hodinách predišiel do večnosti vdp. Daniel Bédi, farár vo farnosti Banská Bystrica – Podlavice. Vdp. Daniel zomrel vo veku 59 rokov a v 19. roku kňazskej služby.