Oznamy

Farské oznamy

  • Pridaná fotogaléria: Koncert Crea Musica
  • Pridaná fotogaléria: Jasličkové pásmo
  • Farské oznamy 14.-20.1.2019 – nedeľa Krstu Krista Pána „C“ (PDF)
  • V nedeľu 13.1. sa končí vianočné obdobie a od 14.1. začína cezročné obdobie v zelenej farbe.
  • -23. marca chceme putovať do Macedónska a Albánska k hrobom 4och učeníkov sv. Cyrila a Metoda za 165eur. Prihláste sa čím skôr kvôli obsadeniu autobusu. Info -nástenka.
  • V sobotu máme na Murgaške farský ples o 19.30 za 30eur. Lístky v sakristii.
  • KN: prinášajú duch.obnovu o krste Duchom Svätým a ohňom, zaujímavosti o náboženských rekordoch, ako sa učiť čo najplnšie svoj život nám ukazuje hendikepovaná Katka.
  • Kto ešte nemá farský kalendár – 5eur.
  • O upratanie kostola v tomto týždni prosím skupinu č.7.

farský administrátor Juraj Adamkovič

Staršie farské oznamy


Predišiel nás do večnosti


So smútkom a nádejou na večný život si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 8. januára 2018 nás v neskorých večerných hodinách predišiel do večnosti vdp. Daniel Bédi, farár vo farnosti Banská Bystrica – Podlavice. Vdp. Daniel zomrel vo veku 59 rokov a v 19. roku kňazskej služby.