Oznamy

 

 • Farské oznamy 15.-22.10.2017 – 28. nedeľa cez rok – „A“ (PDF)
 • Dišputa V. Banská Bystrica – kresťanstvo a nacionalizmus? 17.10.2017 -pozvánka na diskusiu (JPG)
 • Avízo Katolícke noviny č.41/2017 (doc)
 • V tomto týždni upratuje kostol skupina č.4,  prosím zodpovedný prístup k tejto službe, ak nemôžem, nestačí sa len ospravedlniť, ale je treba si nájsť aj náhradu. A prosím aj ďalších sa zapojiť.
 • Rok 2017 – 100. výročie zjavení vo Fatime, v našej farnosti putuje socha Fatimskej P.Márie po rodinách, na 2. polrok sa môžete zapísať v predsienke. Uplynulý týždeň ju mala Gréčovci dnes ju preberá rod. Kenická (Lipová)
 • Na kostol ste prispeli: novomanželia Grelnetovci 50 €, rodina Čellárová z pohrebu na opravu organu 70 €, Bohu známa rodina 20 a 10 €, Pán nech vám to odmení svojím požehnaním.
 • KN 41/2017:Katolícke noviny v č. 41 –  venujú sa fatimskému posolstvu a tiež približujú slnečný zázrak, ktorí sa udial pred 100 rokmi neďaleko Fatimy –  prinášajú rozhovor s hlavným predstaveným saleziánov donom Ángelom. F. Artimem Stále platí Výzva: Katolícke noviny – do každej rodiny!!
 • Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie do konca októbra, prihlášky sú v sakristii (dospeláci aj na krst)
 • V sakristii členovia SSV si môžu vyzdvihnúť Kalendáre a zaujímavú podielovú knižku Obeť spovedného tajomstva, členské na rok 2018 je 5 €, noví členovia 6 €.
 • Oznam: v sobotu októbra dopoludnia o 10.00 h. sa v rámci stretnutí nezadaných vo farskom pastoračnom centre na Fončorde uskutoční prednáška na tému „Slobodný katolík a hľadanie plnosti života“.
 • Dávam do pozornosti: časopis Misie, Slovo medzi nami – október, časopis Posol, Apoštol, magnetky nášho kostola, Rebrík – časopis pre školákov – možnosť objednať si;
 •  Ohlášky (z rozhodnutia KBS): – kto by vedel o nejakej prekážke, je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
  • Róbert Grelneth, Moskovská18, BB-Fončorda a Michaela Libiaková, Slnečná 12, Kováčová (sob. 7.10..2017 Podlavice)
  • Miroslav Dzúrik, BB-Sásová a Tatiana Borbélyová,  BB-Podlavice, (sobáš 7.10.2017 Stará Ľubovňa, gr.kat.)
  • Branislav Bašista, Šrobárova 19, Poprad a Lucia Klincová, Limbová 29, BB-Podlavice, (sobáš 21.10.2017 Podlavice

Staršie farské oznamy