Oznamy

Farské oznamy

  • Farské oznamy 24.2.-1.3.2020 – 7.nedeľa v Cezročnom období „A“ (PDF)
  • Jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu – príprava na pokánie = zmenu zmýšľania a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym – pôstna krabička
  • V pôstnom období sa budeme v piatky modlievať spoločne od 17.15 krížovú cestu.
  • K pôstu a popolu hovorí nitriansky biskup Viliam Judák: „Tá trocha popola nás nechce degradovať, ale chce nám práve pomôcť, aby sme si uvedomili pravdu o sebe. Popolcová streda by sa mala sláviť ako medzinárodný deň ľudskej dôstojnosti, pretože my si často sypeme piesok do očí, žijeme akoby s maskou, ktorú si naťahujeme v rôznych situáciách, pretože sa bojíme odkryť svoju pravú tvár. Žijeme mnohí tak, akoby náš život nemal cenu, zo dňa na deň, aby sme prežili. No život každého z nás má predsa nesmiernu hodnotu.“ Poďme ju opäť odkrývať.
  • Z krstu prispela na kostol rodina Zánová 50eur.
  • PNa budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.
  • Prosím o upratanie kostola skupinu č.2.
  • Modlíme sa za Slovensko: Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a hodnotu života každého človeka, neprípustnosť korupcie, rozkrádanie, klamstva a čohokoľvek na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Juraj Adamkovič, administrátor

Staršie farské oznamy

 

 

 


Predišiel nás do večnosti


So smútkom a nádejou na večný život si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 8. januára 2018 nás v neskorých večerných hodinách predišiel do večnosti vdp. Daniel Bédi, farár vo farnosti Banská Bystrica – Podlavice. Vdp. Daniel zomrel vo veku 59 rokov a v 19. roku kňazskej služby.