Oznamy

Farské oznamy

 • Farské oznamy 8.-14.3.2021 – 3. pôstna nedeľa (PDF)
 • Príspevky na kostol a činnosť farnosti: Slov. sporiteľňa IBAN: SK79 0900 0000 0003 0560 8236.
 • Nové Katolícke noviny, Rebrík, Slovo medzi nami, Duchovný pohľad – v OTVORENEJ predsieni a
  farský i manželský kalendár – po zazvonení si môžete prevziať pri prechádzke do prírody.
 • Záujemcovia o online krížovú cestu v piatky pôstneho obdobia cez aplikáciu Zoom, môžete sa
  prihlásiť o sprostredkovanie prístupu a aj sa aktívne zapojiť na mail. adrese: jminarov@gmail.com
 • Srdečne Vás všetkých pozdravujem a veľmi pekne ďakujem všetkým za Vašu podporu a pomoc
  ľudskú, duchovnú i materiálnu. Vďaka Bohu a Vám sa mi vodí dobre a tiež aj fungovanie nášho
  kostolíka s farou je zabezpečené i keď ho nemôžeme teraz spoločne využívať. Dá Boh, že sa
  dočkáme. Tí, ktorí by ste chceli darovať 2% z Vašich daní pre náš neziskový fond PODLAVICE
  RKC, nájdete tlačivo na našej webovej stránke. A chcem Vás ešte požiadať o pomoc pri vykonaní
  sčítania obyvateľstva Vašim staršim susedom a známym, ktorí nemajú možnosť alebo nevedia to
  urobiť elektronicky. Nehanbíme sa za svoju vieru a nebojme sa ju vyznať a priznať sa k Ježišovi,
  ktorý nikomu neublížil i keď sme rozkolísaní, máme pochybnosti či sklamaní z Boha alebo z
  kresťanov – cirkvi alebo unavení a už nevládzeme.
 • Sv. omša – 3.Pôstna nedeľa (7.3.2021 – 18:00) – YouTube (skúsime online z nášho kostolíka)
 • Vyhlásenie 2% (PDF)

Juraj Adamkovič, farár

Staršie farské oznamy


Koledovanie Dobrá novina

26. ročník Dobrej noviny je venovaný Ugande a hlavnou témou je „Aj mama chodí do školy“. Spájajú sa v ňom dva silné momenty – význam rodiny a potreba vzdelávania. Vaše príspevky budú venované podpore matiek žijúcich v Ugande.

Ľubovoľnú sumu môžete posielať na číslo účtu Dobrej noviny – IBAN SK77 1100 0000 0029 4045 7894.
Dôležitým údajom je variabilný symbol – 2012100356, ktorý prosím uveďte pri platbe.


Predišiel nás do večnosti


So smútkom a nádejou na večný život si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 8. januára 2018 nás v neskorých večerných hodinách predišiel do večnosti vdp. Daniel Bédi, farár vo farnosti Banská Bystrica – Podlavice. Vdp. Daniel zomrel vo veku 59 rokov a v 19. roku kňazskej služby.