Oznamy

Farské oznamy

  • Farské oznamy 27.1.-2.2.2020 – 3.nedeľa v Cezročnom období „A“ (PDF)
  • Máme nový farský stolový kalendár po 5eur.
  • Zapisovanie úmyslov svätých omší v roku 2020.
  • Prosím všetkých, ktorí upratujú kostol, zastavte sa v sakristii po vianočný darček.
  • V nedeľu 26.1. o 15.h sa uskutoční v Cikkerovej sieni Radnice výnimočná výstava Biblií (400ročné a mladšie)
  • Stretnutie detí pripravujúcich sa na 1.sv. prijímanie v piatok o 19ej a aj s rodičmi – v nedeľu po 11ej.
  • Prosím o upratanie kostola skupinu č.6.

Juraj Adamkovič, administrátor

Staršie farské oznamy

 

 

 


Predišiel nás do večnosti


So smútkom a nádejou na večný život si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 8. januára 2018 nás v neskorých večerných hodinách predišiel do večnosti vdp. Daniel Bédi, farár vo farnosti Banská Bystrica – Podlavice. Vdp. Daniel zomrel vo veku 59 rokov a v 19. roku kňazskej služby.