Farnosť

Farnosť Svätého Ducha nájdete v Banskej Bystrici v mestkej časti Podlavice. Je druhou najmladšou farnosťou v Banskej Bystrici, patrí do dekanátu Banská Bystrica – mesto. Ustanovená bola 1.septembra 2002, farský kostol bol posvätený 28.apríla 2007.

Konsekráciu kostola a posviacku fary vykonal vtedajší pomocný biskup Mons. Tomáš Galis.

Prvým správcom farnosti bol Mgr. Kazimír Divéky, súčasným správcom farnosti je Mgr. Daniel Bédi, SF. Telef. kontakt: 0905628107