Farská rada

Vo februárii 2013 prebehli voľby členov Farskej Pastoračnej Rady (FPR). Na stretnutí zvolených členov FPR dňa 10. marca 2013 sa vytvorila na základe výsledkov Malá farská rada nasledovne:

predseda: Daniel Bédi, farár (predpisuje CIC)

podpredsedovia: Peter Kapusta, Helka Žebyová

tajomníčka a zapisovateľka: Petra Karkalíková

vedúci sekcií:

charitatívna: Miroslav Haviar

mládežnícka: Ivka Legíňová

sekcia rodiny: Peter Kapusta

liturgická: Helka Žebyová; Mária Ondrušková, kostolníčka (menovaná z titulu funkcie)

katechetická: Janka Ťažárová

pracovná: Pavel Tuček; Božka Hőferová (upratovanie kostola – skupiny)

propagačná: Mária Gréčová