Spoločenstvá

Spoločenstvo mladých rodín
Cieľom spoločenstva je prehlbovanie vzťahov, vzájomná pomoc a organizovanie spoločných aktivít vrámci farnosti ako napríklad detský karneval, Deň otcov, zimné radovánky, ples a iné druhy akcií.

Spoločenstvo miništrantov
Spoločenstvo miništrantov je asi najstaršie farské spoločenstvo. Tvorili a tvoria ho chlapci, ktorí pomáhajú počas sv. omší p.farárovi. Okrem týchto povinností sa stretávajú s miništrantmi iných farností napríklad na letných futbalových turnajoch.

Spoločenstvo seniorov
Pravidelne každú prvú nedeľu v mesiaci, po modlitbe svätého ruženca, sa seniori stretávajú v pastoračnej miestnosti na spoločných posedeniach, pri premietaní filmov alebo na prednáškach.

Spoločenstvo mladých
Pravidelne raz za dva týždne sa stretávajú v pastoračnej miestnosti pod vedením animátorov. Ich činnosť spočíva v organizovaní výletov, táborov, spoločných stretnutí pri rôznych hrách, premietaní filmov a nácviku kresťanských piesní na sväté omše.

Ružencové spoločenstvo
V súčasnosti máme 4 skupiny – bratstvá. Členovia, ktorí sú zapojení do modlitbového ružencového spoločenstva, denne sa modlia svätý ruženec.