Spevokoly

Podlavické svetielka


Deťúrence vyplnia v nedeľu svätú omšu jednou pesničkou a za odmenu získajú veľký potlesk. Na gitare ich sprevádza Peťo Kapusta.
V zbore pôsobili takmer všetci mladí, ktorí spievajú v mládežníckom zbore. Aj terajšie deťúrence raz možno budú hrávať v mládežníckom zbore.

Mladí / Chorus Band


Zbor mladých je zložený z mladých, ktorí sa tu schádzajú, aby aj touto formou obohatili svätú omšu. Zbor prešiel viacerými omladeniami. Začínal pod vedením Janky Ťažárovej, neskôr Zuzky Tučekovej. V súčasnosti ho vedie Annamária Ťažárová. V zbore sú aj mladí, ktorí sprevádzajú spev hraním na gitarách a príležitostne na klávesoch, bicích, husliach a flaute.

Dospelí / Cantate Deo


Zbor Cantate Deo pôsobí vo farnosti už niekoľko rokov.
Prvým vedúcim bol J.Gréč, odvtedy bol zbor vedený viacerými skúsenými dirigentmi.
Zbor okrem toho, že spieva na sv. omšiach, zúčasťnuje sa na koncertoch banskobystrických farských zborov.