Spoločenstvo seniorov Tlačiť
Pondelok, 12 December 2011 18:40

Pravidelne každú prvú nedeľu v mesiaci, po modlitbe svätého ruženca, sa seniori stretávajú v pastoračnej miestnosti na spoločných posedeniach, pri premietaní filmov alebo na prednáškach.