Spoločenstvo mladých Tlačiť
Pondelok, 12 December 2011 18:39

Pravidelne raz za dva týždne sa stretávajú v pastoračnej miestnosti pod vedením animátorov. Ich činnosť spočíva v organizovaní výletov, táborov, spoločných stretnutí pri rôznych hrách, premietaní filmov a nácviku kresťanských piesní na sväté omše.

Posledná úprava Pondelok, 19 December 2011 22:07