Spoločenstvo miništrantov Tlačiť
Streda, 14 December 2011 18:47

Spoločenstvo miništrantov je asi najstaršie farské spoločenstvo. Tvorili a tvoria ho chlapci, ktorí pomáhajú počas sv. omší p.farárovi. Okrem týchto povinností sa stretávajú s miništrantmi iných farností napríklad na letných futbalových turnajoch.

Posledná úprava Pondelok, 19 December 2011 22:06