Mladí / Chorus Band Tlačiť

Zbor mladých je zložený z mladých, ktorí sa tu schádzajú, aby aj touto formou obohatili

sv. omšu. Zbor prešiel viacerými omladeniami. Začínal pod vedením Janky Ťažárovej, neskôr

Zuzky Tučekovej. V súčasnosti ho vedie Annamária Ťažárová. V zbore sú aj mladí, ktorí

sprevádzajú spev hraním na gitarách a príležitostne na klávesoch, bicích, husliach a flaute.