Tlačiť

Sv. omše

Pondelok - zvyčajne nebýva

Utorok - Piatok : 18.00

Sobota : 7:30

Nedeľa : 8:00, 10:00 (farská), 18:00

Prikázaný sviatok cez pracovný deň zvyčajne o 8:00 a 18:00

Poklony k Oltárnej sviatosti:

Celodenná: 1.september , 4.marec

Každý štvrtok po sv. omši

Zmena časov možná, potrebné je pozrieť aktuálne oznamy tu