O farnosti

Farnosť Svätého ducha Banská Bystrica - Podlavice

  patrí do dekanátu Banská Bystrica - mesto
  ustanovená bola 1.septembra 2002
  zasvätená je Duchu svätému
  farský kostol bol posvätený 28.apríla 2007
  konsekráciu kostola a posviacku fary vykonal Mons. Tomáš Galis, pomocný biskup, generálny vikár Banskobystrickej diecézy
  prvým správcom farnosti bol Mgr. Kazimír Divéky
  súčasným správcom farnosti je Mgr. Daniel Bédi, SF

 

 

Prehľad podľa rokov za farnosť

(pozn. veriaci z Podlavice, Skubín, Graniar, THK)

Rok Krsty Birmovky Sobáše Pohreby
2012 29 0 4
10
2011 40 18 4 13
2010 36 3 5 14
2009 20 21 4 9
2008 17 6 1 5
2007 16 11 0 5
2006 16 10 1 7
2005 11 24 2 8
2004 7 14 2 9
2003 7 8 5 8
2002 1 0 1 2

Rok 2012

Krstov 29, z toho: chlapcov 12, dievčat  17
Podrobnejšie podľa veku: do 1 roka: 24, 1 rok - 7 rokov: 4,  7 rokov – 14 rokov: 1

1. sv. prijímanie: 8 detí, z toho 7 detí a 1 dospelý. Teraz sú prihlásené 4 deti.

Pohreby: 10, z toho muži: 3, ženy:7

Počet rozdaných sv. prijímaní: cca  13.000

Rok 2011

  4 dospelí sa pripravujú v našej farnosti na krst (na prijatie sviatostí kresťanskej iniciácie – krst, birmovka, 1.sv.prijímanie)
  v súčasnosti je prihlásených na 1. sv. prijímanie 6 detí
  na birmovku, ktorá bude v r. 2011 v našej farnosti, je prihlásených 13 mladých kresťanov

 

Rok 2010

V r. 2010 bolo vo farnosti na 1. sv. prijímaní bolo 15 prvoprijímajúcich. Z toho 10 detí a 5 dospelí

Adresa: Skubínska cesta 6, Banská Bystrica

 

Farnosť Podlavice

 

Do Podlavíc môžte pricestovať autobusmi MHD č. 34, 35 a 36